Основни въпроси свързани със сайта в процеса на CRO

Основни въпроси свързани със сайта в процеса на CRO

Още преди започване на процеса по оптимизиране на конверсиите, понякога се забелязват основни пропуски по даден уебсайт:

 • труден за навигация и ползване
 • объркващи текстове
 • не вдъхва доверие
 • претрупан с множество елементи
 • лош и остарял дизайн
 • кара посетителите да се затрудняват със сложни форми при процеса на пазаруване
 • няма съгласуваност между реклами и целеви страници

Въпреки че тези неща се виждат, е добре да се изчака със събирането на данни с помощта на Google analytics или други инструменти. Тогава може да се зададат следните основни въпроси:

 1. Предлага ли вашият сайт това, което посетителите първоначално са търсили?
 2. Има ли някаква основна липсваща информация на сайта?
 3. Могат ли постетителите да намерят лесно търсената от тях информация?
 4. Сайтът оптимизиран ли е за точната таргет аудитория?
 5. Има ли много разсейващи елементи по целевите страници, които могат да доведат до висока степен на отпадане на посетителите?
 6. Може ли посетителят да се довери на вашия сайт, за да си поръча нещо от него?
 7. Има ли ясно обозначени CTA(Call TO Action) елементи на сайта?
 8. Съдържанието на сайта подпомага ли посетителя да вземе информирано решение?

На базата на отговорите на горните въпроси може да се направят и първите хипотези, за които да се приложат A/B тестове на сайта.