Одит на акаунт в Google Adwards

Защо е необходим одитът?

 • Кампанията Ви в Google adwords не носи желания резултат
 • Разходите за кампанията са по-големи от печалбата, която генерирате
 • Не знаете кои ключви думи и кои реклами до какви резултати водят

Планове:

 • Включва
  структура на акаунта
  Цени
 • Основен пакет

  - настройки на рекламни кампании
  - проследяване и реализации
  - проследяване на бизнес целите
  - преглед на целевите страници
  - преглед и обновяване на ключовите думи и видовете съвпадение
  - преглед на отрицателни ключови думи и видовете съвпадения
  - добавяне и корекция на рекламни разширения
  - проверка на геграфските настройки
  - проверка на часовите настройки
  - проверка на избрания начин на бидване
  - настройка на конверсиите
  - преглед на качествения рейтинг по отделните ключови думи и препоръки за подобряването му

  250 лв. без ДДС
  Подходящ е за сайтове с малък бюджет за реклама – до 500 лв. без ДДС месечен бюджет за реклама и до 10 организирани рекламни групи.

Къстъм

Срок за изпълнение - 10 работни дни.

Подходящ е за акунти с голям месечен бюджет за реклама с включен ремаркетинг

Цена – след прървоначален преглед на акаунта на Google adwords и съгласуване на целите с клиента.